Fotodok: Belief on the Move 09-09

Geloof is in beweging. Letterlijk, over de wereld, maar ook bij individuen in de (persoonlijke) zoektocht naar zingeving. De politieke situatie in de wereld veroorzaakt een nieuwe geografische spreiding van verschillende geloofsovertuigingen met hun bijbehorende principes, dogma’s en strijd. FOTODOK toont werk van diverse fotografen en filmmakers die in hun projecten deze veranderende wereld vastleggen.

In Belief, on the Move toont FOTODOK werk van: Martin Parr (UK), Henk Wildschut (NL), Nicoló Degiorgis (IT), Geert Goiris (BE), Sara GalbiatiPeter Helles Eriksen & Tobias Selnæs Markussen(DK), Samuel Otte (NL), Liz Hingley (UK), de Hokjesman (NL) en Emile van Rouveroy (NL).

Welke ruimte neemt geloof in? Geloven die letterlijk op afstand waren, komen dichterbij. Zij zoeken hun plek in verhouding tot de reeds aanwezige denkbeelden. De verbondenheid binnen onze samenleving komt meer en meer op scherp te staan. Geloof kan een positieve rol spelen als verbindende factor, maar het kan ons onderling samenleven ook op scherp zetten. Hoe gaan wij om met deze verschuivingen in onze samenleving?

Belief, on the Move toont werk van geloofsbeleving tijdens migratie. Welke rol speelt geloof op het moment dat je huis en haard verlaat? Belief, on the Move laat ook zien dat geloof zich op verschillende manieren kan manifesteren; als religie maar ook als geloof in buitenaards leven of in de Apocalyps. De tentoonstelling maakt verborgen werelden zichtbaar en laat persoonlijk werk zien van makers die inzicht geven in hun eigen worsteling met het geloof.

Mijn mening

Belief on the Move is een kleine maar interessante tentoonstelling over de mens en het geloof. Denk hierbij niet alleen aan religies maar ook aan het geloof in het bovennatuurlijke of aliëns. De tentoonstelling belichtte allerlei kanten van het fenomeen geloof en deed dit op een duidelijke manier. Ik vond het werk erg goed omdat het duidelijk communiceerde.

Advertenties